Consumentenrecht

Wat zijn de te volgen regels bij defecte goederen of diensten? Wat is verplichte bemiddeling? Kan een rechtszaak worden aangespannen zonder een aanvraag bij de Consumentenarbitragecommissie? Neem contact met ons op om uw rechten als consument te beschermen./

Consumentenrecht

ALFA Advocatenkantoor verleent in Antalya juridische diensten in het Engels, Nederlands en Frans aan zowel lokale als internationale cliënten omtrent het Consumentenrecht.

Consumentenrecht is een rechtstak die zowel het burgerlijk rechts als het bestuursrecht aanbelangt. De voornaamste reden van het tot stand brengen van het consumentenrecht is de bescherming van de consument.

Alle rechtshandelingen tussen de consument en de verkoper waarbij de consument goederen of diensten aankoopt vallen onder het toepassingsgebied van de Wet op de bescherming van de consumenten in Turkije.

Alle consumenten die in aanraking komen met een gebrekkig goed beschikken over rechten die ze kunnen uitoefenen tegen de verkoper. In het geval dat het goed niet aan één of meerdere voorwaarden voldoet die vermeld staan in bijvoorbeeld gebruiksaanwijzing of internet reclame, niet de eigenschappen heeft die het zou moeten hebben wordt het goed dat aangekocht is beschouwd als gebrekkig.

In zo een situatie heeft de consument keuze uit 4 opties;

· Afzien van de aankoopovereenkomst

· Korting op de aankoopprijs

· Reparatie

· Het gebrekkig goed wisselen met een gelijkwaardig goed

In het geval dat de consument één van de bovenstaande opties verkiest is de verkoper verplicht om aan de vraag van de consument te voldoen.

Ook in geval dat een dienst op een gebrekkig manier wordt geleverd, heeft de consument rechten die hij/zij kan uitoefenen tegen de dienstverlener. De consument heeft alweer de keuze uit bovengenoemde 4 opties.

In het geval dat de consument één van de bovenstaande opties verkiest is de dienstverlener ook hier verplicht om aan de vraag van de consument te voldoen.

Indien de partijen geen ander termijn bepalen in hun overeenkomst is de verjaringstermijn 2 jaar. Betrokken verjaringstermijn begint op het moment van de ontvangst van het goed door de consument. Indien het gaat om een gebrek dat door de verkoper gekend en verborgen was alvorens de verkoop, is er geen verjaringstermijn van toepassing.

Als de waarde van het betrokken geschil minder is dan het bedrag bepaald in de wetgeving, dient de consument eerst een beroep te doen op de Arbitrage Commissie voor de Consumenten. Een directe toegang tot de Consumentenrechtbank is in dit geval niet mogelijk.

Behoudens enkele uitzonderingen vermeld in de wet, dient ieder die een rechtszaak wilt aanspannen voor de Consumentenrechtbank sinds 22.07.2020 eerst een beroep te doen op bemiddeling. Dit is een verplichting die recent is ingevoerd om de werklast van de rechtbanken te verminderen.

U kunt op ALFA Law and Consultancy in Antalya rekenen voor al uw geschillen die betrekking hebben op het Consumentenrecht. Zowel tijdens de bemiddelingsprocedure als tijdens de rechtszaak wordt u bijgestaan door onze ervaren advocaten.

Contacteer ons voor een volwaardig juridisch advies in uw eigen taal.

Contacteer Ons

U KUNT OP ONS REKENEN VOOR ALLE SOORTEN ADVIES EN JURIDISCHE DIENSTVERLENING!

Contacteer Ons