• +90 535 251 68 18
TR EN HL FR
ANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KORONAVİRUS KAPSAMINDA YENİ TEDBİRLERİ YAYIMLADI - ANTALYA AVUKAT - ULUSLARARASI HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU
ANTALYA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KORONAVİRUS KAPSAMINDA YENİ TEDBİRLERİ YAYIMLADI

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/106 sayılı, 16.12 2020 tarihli kararıyla Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve yayılmasını engellemek için Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca alınması gereken tedbirleri yayımladı.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2020 tarihli ve 20856 sayılı “Covid-19 Ek Önlemler” konulu Genelgesi kapsamında ve 30.11.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda alınan tedbirler şu şekildedir;

 

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarına ek olarak,

 

-          31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Sokağa Çıkma Kısıtlaması

o    a) Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

o   b) 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair belirlenen kısıtlamaların 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

 

-          Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması

süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet sunmaya devam etmelerine,

 

-          Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşların bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00 -24.00 saatleri olarak belirlenmesine,

 

-          Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00 - 24:00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

 

-           Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişiler olarak

o   Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,

o   Yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,

o   Eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,

o   Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

 

-          01.12.2020 tarihli ve 2020/102 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

o   01.12.2020 tarihli ve 2020/102 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 9uncu maddesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

 

-          28.11.2020 tarih ve 2020/98 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

o   1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dahil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dahil etkinlikler,

 

-          02.06.2020 tarihli ve 2020/45 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

o   Kurulumuzun 2020/45 sayılı kararının 7. maddesinde “İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarihli ve E.8680 sayılı genelgesine konu olup; halen faal olan veya yeni faaliyete geçecek olan otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinde de bu tesislerin faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen önlemlerin titizlikle uygulanmasına,” kararı verilmiş olup; söz konusu genelgenin; “C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna;

§   “18.Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama

tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

§   19.Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.” Hususlarının eklenmesine,

 

-           Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,

 

-           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,

o   a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

o   b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

o   c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

o   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 16.12.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.


Kaç kişi inceledi: 150

İhtiyaçlarınız doğrultusunda çözümler üretiyoruz

Whatsapp Destek

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?

Copyright 2021 & Her Hakkı Saklıdır.